Στήριξη (Τακούνι)

Επισκευή/αντικατάσταση ποδιού στήριξης (τακούνι)