Μηχανισμοί (Trolley)

Επισκευή/αντικατάσταση μηχανισμού (trolley) σε βαλίτσες/σακ-βουαγιαζ